Rekrutacja

OŚWIADCZENIE- DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA NA CZAS EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Prosimy Rodziców nowo przyjętych dzieci o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie go do przedszkola. Dziękujemy!

Oświadczenie – dane kontaktowe Oświadczenie – dane kontaktowe

Wielkość czcionki
Kontrast