INFORMACJE DLA RODZICÓW, DYŻUR WAKACYJNY

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.00. Poszczególne grupy są czynne w godzinach zgodnych z organizacją zatwierdzoną przez Wydział Oświaty.

2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.45. Uzasadnione późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielce w grupie lub telefonicznie w danym dniu 22 613-87-69.

3. Godziny posiłków: Śniadanie – 9.00, obiad – 12.00, podwieczorek – 14.30.

4. Nieobecności dzieci wcześniej uczęszczających do Przedszkola nr 370 zgłaszamy przez system iPrzedszkole najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przewidywanej nieobecności.

5. Nieobecności dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny spoza Przedszkola nr 370 należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przewidywanej nieobecności, wysyłając maila na adres kierownik.p370@eduwarszawa.pl W tytule proszę wpisać: DYŻUR oraz imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

6. Do odbioru dziecka z przedszkola mogą Państwo upoważnić tylko osobę pełnoletnią. Druki upoważnień znajdują się na dyżurce oraz do pobrania ze strony internetowej przedszkola https://przedszkole370.pl/upowaznienia-do-odbioru-dziecka/ w zakładce Przedszkole/ Upoważnienia do odbioru dziecka.

7. Podczas oczekiwania na dzieci bardzo prosimy nie siadać na ławeczkach w szatni. Ich wytrzymałość jest dostosowana wyłącznie do wagi dziecka. Proszę poinformować o tym osoby odbierające dziecko.

8. Odbierając dziecko bardzo prosimy o podawanie imienia i nazwiska oraz grupy, do której dziecko uczęszcza. Do przedszkola uczęszcza ponad 330 dzieci, znaczna większość imion dzieci się powtarza. Bardzo prosimy o uczulenie w tym temacie osób upoważnionych do odbioru dzieci.

9. Na teren przedszkola nie wolno wjeżdżać wózkami, rowerami, na rolkach itp. Prosimy nie zastawiać również przejścia do ogrodu. Stojaki na rowery są przed furtką prowadzącą do przedszkola.

10. W żadnym wypadku na teren przedszkola nie wolno wprowadzać psów.

Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. Chore dziecko musi mieć zapewnioną indywidualną opiekę poza placówką. Nie wolno nam także podawać dzieciom żadnych leków.

DYŻUR WAKACYJNY_info dla rodziców

Wielkość czcionki
Kontrast